Lirik Chukup Aku Aja - Ramles Walter

Lirik Chukup Aku Aja - Ramles Walter


enda ibuh
nyalamka penusah ati nuan
nadai ku alu nyida
nyema tua ngepunka randau tua

ngemetul bagi ke salah
amat meh tua enda sama belengka
nya ukai jalai ya
nya ukai jalai ya

aku nemu
udah suah ngemedis nuan sulu
suah enda ibuh
maya nuan nyebut aku rindu

nya meh meri nuan diatu
pedis ngelai pengerindu ku
oh aku ngaku
salah aku

ampunka meh aku oh sulu
nyema ku selalu buta dalam pengerindu
ampun meh ke aku
udah telanjur mai nuan napi semua tu

siti dunia bejaie ke tua
tang aku minta
anang nuan ninga
chukup aku aja
anang nuan dara
anang nuan dara

ukai ke dipinta tua betakah antara menua
semina bekenang tua 
sama pedis sama asa
mayuh cherita sebubu ngapa
mayuh jaku ngasuh beserara
ti meruan ngeregau ati tua
ngambi tua belaya

ampun ke meh aku oh sulu
nyema ku selalu buta dalam pengerindu
ampunka meh aku udah telanjur mai nuan napi semua tu

siti dunia bejaie ke tua
tang aku minta 
anang nuan ninga
chukup aku aja
anang nuan dara
anang nuan dara

Lirik Bujang Pelagus - Ramles Walter

Lirik Bujang Pelagus - Ramles Walter


tu mih gaya pengidup aku
diau di rumah nadai orang ngintu
lama udah ngenati kediri
nadai orang enggau begulai di tisi

ni ko sida iya deka ngerara
idup aku nadai temu tunga
asal aku enda nganu orang
biar tusah semina aku ngasai

sigi pengidup bujang
kini kini bejalai
nadai orang nagang
lebuh nadai pengawa
nurun ke ai ku nibar jala
bulih burih, bulih ikan tapah

anang kita teperasa
meda pendiau aku bangat bakanya
taja aku urang mensena
anang saru mata meda
bujang pelagus landik ngereja pengawa


Lirik Janda Anak 2 - Ramles Walter

Lirik Janda Anak 2 - Ramles Walter


lebuh ku nemuai ngagai rumah panjai
enggau bala berami besai
dia ku tepeda siku anak tenuai
pemajik umbas iya

bedebar asai jantung
lebuh iya mansang
lalu nyadung ka tuak
dia mih ku bekelala
enggau indu dara nya

nangka mih pengeran ati
deka ngempu nuan asi
chukup lundai nuan bejaku
ngasuh atiku lemi

lebuh ditanya sapa mih nama
dia iya nyaut felecia
janda anak dua
nangka mih pengasa atiku ninga

aku enda peduli
amat mih tua jadi
begulai melaki bini
dini ku ngira
aku jadi enggau janda

nangka mih pengeran ati
deka ngempu nuan asi
chukup lundai nuan bejaku
ngasuh atiku lemi

lebuh ditanya sapa mih nama
dia iya nyaut felecia
janda anak dua
nangka mih pengasa atiku ninga

aku enda peduli
amat mih tua jadi
begulai melaki bini
dini ku ngira
aku jadi enggau janda

oh dara
janda anak dua
dini ku ngira
aku jadi enggau janda 


Lirik Gamal Dek! - Ramles Walter

Lirik Gamal Dek! - Ramles Walter


seari ari aku meda tv
nadai pengawa agi ga nuan ngeris dia
seari ari aku nginti ba tebing ai agi ga nuan sibuk dia
seari ari aku belagu agi ga nuan nyida minta dipeda

sibuk ke pengawa urang
dirimpu enda dipeda
ulah jai ati rangka
gamal dek nembiak redak

hey nama berita semua
betemu baru kitai ba channel ramles walter
cherita saritu
menyai ya, nyumpah ya, kasih ya
udah parai kini ya

sapa kini nembiak nya???
bocah atai ari ni ya
ey dek ringat ka?
eh de manas ka??
kasih dek, gamal dek!

enda chukup gangster
enda chukup hustle
malu ka madah
agi bedau chukup clever

kin kia nyadung penyadung
baka ya ke betul
urang kada ke pecaya
jaku kusung ngasuh busung

tum ketumbak
indai dadum nadai dia
nyau mansai sungai karak
bulih ikan seragak
tum ketumbak
anang ragak dek ba dia
enti nadai pengawa
kerak idung dek empa

aram semua kitai betanda
anang meh malu angkat sama
urang lebih nemu
kelimpah ari dirimpu
peneka aja ka nempa
cherita sengapa didinga

what you know about me, boy

let me introduce to you, helo?
ku urang biasa
nadai pemisi
nadai utai patut dikemegah
just a simple
aku pen baka dek
mina dek te belik
ukai bejaie dek
tang nya nang sigi ee dek

sapa nama apai ya?
sapa nama apai ya?
sapa nama madi indu ya
padah agai ya
ipar nuan ka datai
mai chivas mai tabas
kitai besadung ke gelas! 

heyyy!
ku eda ngacau nuan dulu
nuan ke minta diepun
ukai salah aku
aku tu ati diri
nuan ke pedis ati

heyyy!
sebedau nuan merambu
peda kanan kiba dulu
enggai ke nuan salah
penuju ila aku nyadi mangsa baru
 
seari ari aku meda tv
nadai pengawa agi ga nuan ngeris dia
seari ari aku nginti ba tebing ai agi ga nuan sibuk dia
seari ari aku belagu agi ga nuan nyida minta dipeda

sibuk ke pengawa urang
dirimpu enda dipeda
ulah jai ati rangka
gamal dek nembiak redak

tum ketumbak
indai dadum nadai dia
nyau mansai sungai karak
bulih ikan seragak
tum ketumbak
anang ragak dek ba dia
enti nadai pengawa
kerak idung dek empa

tum ketumbak
indai dadum nadai dia
nyau mansai sungai karak
bulih ikan seragak
tum ketumbak
anang ragak dek ba dia
enti nadai pengawa
kerak idung dek empa

what you know about me, boy
kerak idung dek empa


Lirik Tua Ditemuka Petara - Ramles Walter

Lirik Tua Ditemuka Petara - Ramles Walter

 


genggam enggau erat
jari aku ambai
diatu pengerindu tua
datai di penyangkai

badu nuan irau
badu nuan nangi
aku besumpah

enda mudah ku ngayah
enda mudah ku ngelengka

enda ku nyangka tua
ulih begulai sama
laban agi biak suba
tua semina bekaban aja

enda nyangka diatu
tua sama besarung
tinchin di tunjuk jari

nyangka udah selatan
tua ditemuka petara
idup sama sekunsi

enda suba aku lebu
milih nuan intan
nyadi ke pangan

enda nyangka pengelama
tua ti udah begulai
besemaya niri ke rumah tangga

diatu tua sulu
duduk berimbai
betungga ba bala mayuh
sida nyadi ke saksi
tua udah idup sekunsi

begulai sampai ke mati

enda suba aku lebu
milih nuan intan
nyadi ke pangan

enda nyangka pengelama
tua ti udah begulai
besemaya niri ke rumah tangga

diatu tua sulu
duduk berimbai
betungga ba bala mayuh
sida nyadi ke saksi
tua udah idup sekunsi
yeah

diatu tua sulu
duduk berimbai
betungga ba bala mayuh
sida nyadi ke saksi
tua udah idup sekunsi
yeah

begulai sampai ke mati

genggam enggau erat jari aku ambai
diatu pengerindu tua datai di penyangkai


Lirik Sulu - Ramles Walter

Lirik Sulu - Ramles Walter


sulu aku sayau
enda ulih ku bejauh selalu
aku ka nuan semampai ditu

sulu anang irau
meruan nuan aku sayau
tiap ari aku lelengau ka begulai

enggau nuan idupku berasai lantang
ketegal meda tuchum manis nuan
rindu ku maya tua betungga mua
mata betentang mata bedebar asai didada

sulu chukup penguntung aku tu
ngempu indu ti chukup penyiru
nuan ngasuh ariku lantang selalu
nya meri atiku makin sayayu selalu

enda mudah ku leju

sulu aku sayau
enda ulih ku bejauh selalu
aku ka nuan semampai ditu

sulu anang irau
meruan nuan aku sayau
tiap ari aku lelengau ka begulai

pengerindu nuan chukup terang bebendang
nuan nadai ulih diganti oh kumang
pemajik nuan ngasuh ati ku lantang
nadai atiku deka muai nuan
tajapan beribu indu didunya
nuan tampak bebendang
enggai ku ila ngasa kediri
enda ngempu nuan oh intan
nuan ku jaga ku asi belama
enda ngira siang enggau malam
enda mudah puntan pengerindu ke nuan
sampai ke jemah ila

sulu aku sayau
enda ulih ku bejauh selalu
aku ka nuan semampai ditu

sulu anang irau
meruan nuan aku sayau
tiap ari aku lelengau ka begulai


Lirik Mengkang - Ramles Walter

Lirik Mengkang - Ramles Walter


tepeda ka senaya
nuan ayan di dalam mimpiku
apas dipeda
bendar aku nguji ka negkila

bepun ku ngelala nuan
nuan ngasuh ati kelalu keran
bedebar di dada lebuh tua betunga mua

nama kebuah semina nuan
ngerau pengidup aku
nama penemu kena nuan sulu

nama kebuah nuan
mengkang di dalam idupku
nama kebuah nuan
meruan bisi dipedaku
engka ati dah telanjur
rindu ka nuan oh sulu
beri ku peluang ngempu nuan kumang

bai mih pengerindu ari ati nuan sulu
perindang mih idupku
enggau penyayau nuan ambu
aku bedanji enggau nuan
nyema ila tua udah setanggam
nuan ku jaga enggau pengambis iya
sampai ke jemah ila

ketegal nuan siku
pendiau aku nyau enda menuku
ku diracun pengerindu
ari nuan sulu

nadai urang bukai
semina nuan aja
di dalam pikir ku
datai meh sulu
berap meh tubuh aku selalu

nama kebuah semina nuan
ngerau pengidup aku
nama penemu kena nuan sulu


Lirik Ukai Empu Aku - Ramles Walter

Lirik Ukai Empu Aku - Ramles Walter


nuan datai alam pengidup aku
merindang siang enggau malamku
ngasuh aku tuchum selalu

udah lama tua bekelala
nyangka ke tua ulih begulai
nemunya nuan bisi urang bukai

nama kebuah nuan datai
alam pengidupku?
nuan sulu udah ngasa ka atiku

nesal ku sayau ke nuan dulu
asa ku udah meri penyiru
enggau sepenuh atiku oh sulu
nuan ukai empu aku
ukai empu aku

chukup pengelama tua begulai
muti ke enda bepangan
tua semina bekaban

nya meri aku mutus kediri
beterus terang enggau nuan asi
madah ke pengeran ati diri

enggau sepenuh atiku madah
ku udah nadai masa
enda ku peduli
nama utai ti ngelimpang
ke aku madah ke nuan
lebuh ku ngenatai kediri

deka madah ke nuan oh asi
jari nuan udah ya pegai
seduai begulai

nesal ku sayau ke nuan dulu
asa ku udah meri penyiru
enggau sepenuh atiku oh sulu
nuan ukai empu aku


Lirik Hey Kumang - Ramles Walter

Lirik Hey Kumang - Ramles Walter


hey kumang
nuan ngasuh aku nyau tegepang
nuan ngasuh aku nyau tebayang
ku labuh pengerindu ketegal nuan

oooooo, hey kumang
dara bjik ngasuh ati gidan
dini ku ngiga indu bka nuan
pandai narit ati kami ke bujang

keterubah
tua bepansa nuan lalu ngijap ke mata
lebuh maya ku ka nyapa nuan ndai, agi dipeda

udahnya
kali kedua ku meda nuan mansa ba dpn rmh
nemunya ia mina diau  ba rumah sepiak

naka pengaga mh asai ati
indu dikerindu dara ti ku sagi 
enda disangka sekali
nuan ngau aku rindu ke pangan diri

enda berasai jari ku ngepai
nguji nyapa mai bekelala
malu malu dara, nguing ke mua
enda beilap mata ku meda
cukup manis paras gaya

arap ke jemah ila tua ulih begulai sama
enti dara ulih nerima taun siti tua berumpang
ngicha ke ruang bilik tua makin besai
mayuh bala enda rumah tua puang


 

Lirik Ensiban - Ramles Walter

Lirik Ensiban - Ramles Walter


enda aku nyangka
ati nuan nyau limpang ke bukai
andal aku ambai
tua ulih begulai

nuan kelalu amu mata
kelalu gagit ke pengeraja
aku ditinggal ditempaya
ke nuan pia aja

kumbai ku nuan
indu ti meruan
ulih diambi ke pangan
nemu nya entelah ati nuan
idup nyamai ngau lantang
nyema pengerindu ti ku kembuan
enda ulih ngasuh idup nuan senang
nyangka nyemetak nyema tua sulu
beserara aja

sengaja
sengaja nuan ngasuh idup ku merinsa
uji nuan nelai ati ku diatu kelalu asa
ensiban di dalam ati
nerutu ai mata ku labuh naya
kempang amat nuan dara ninggal ke semaya
danji nyau nyadi ampa
aku beserah aja
nyangka ndai nasib tua begulai sama
terima kasih ngagai penyayau
nuan ti suba

sengaja
sengaja nuan ngasuh idup ku merinsa
uji nuan nelai ati ku diatu kelalu asa
ensiban di dalam ati
nerutu ai mata ku labuh naya
kempang amat nuan dara ninggal ke semaya
danji nyau nyadi ampa
aku beserah aja
nyangka ndai nasib tua begulai sama
terima kasih ngagai penyayau
nuan ti suba