Lirik Ensiban - Ramles Walter

Lirik Ensiban - Ramles Walter

Lirik Ensiban - Ramles Walter


enda aku nyangka
ati nuan nyau limpang ke bukai
andal aku ambai
tua ulih begulai

nuan kelalu amu mata
kelalu gagit ke pengeraja
aku ditinggal ditempaya
ke nuan pia aja

kumbai ku nuan
indu ti meruan
ulih diambi ke pangan
nemu nya entelah ati nuan
idup nyamai ngau lantang
nyema pengerindu ti ku kembuan
enda ulih ngasuh idup nuan senang
nyangka nyemetak nyema tua sulu
beserara aja

sengaja
sengaja nuan ngasuh idup ku merinsa
uji nuan nelai ati ku diatu kelalu asa
ensiban di dalam ati
nerutu ai mata ku labuh naya
kempang amat nuan dara ninggal ke semaya
danji nyau nyadi ampa
aku beserah aja
nyangka ndai nasib tua begulai sama
terima kasih ngagai penyayau
nuan ti suba

sengaja
sengaja nuan ngasuh idup ku merinsa
uji nuan nelai ati ku diatu kelalu asa
ensiban di dalam ati
nerutu ai mata ku labuh naya
kempang amat nuan dara ninggal ke semaya
danji nyau nyadi ampa
aku beserah aja
nyangka ndai nasib tua begulai sama
terima kasih ngagai penyayau
nuan ti suba