Lirik Siou Noh - Salvianus Timbun feat. Sheron Tan

Lirik Siou Noh - Salvianus Timbun feat. Sheron Tan


kotumbayaai no koupusan ku
nunu ti boros ku kumaa dika
au ku momudut id dika koupusan
alansan oku karatii ko

ula no koupusan
napasan oku no boros nu
mongoruol ginawo ku
di pointopot mupus dika
damat id ginawo au milod lingoson
mihad oku nopoh

siou no koupusan
nung nosindual ko
ompunai no sala ku kumaa dika
au kuno gulion
moninduol ginawo nu d kuminduo

siou kumaa dika
noromuk no lisi ku kumaa dika ohh ohh
au no hondomon nunu nakatalib
ee koruol ginawo ku