Lirik Kepastian Cinta - Tria Ramayanti

Lirik Kepastian Cinta - Tria Ramayanti


abang jd ije bulan ikau maatur jalanan
tulak bagawi basanan hndk mangumpul biaya
hapa itah badue ka palaminan

jatun kasa daha 
tarus ku manunggu
capat ndai gulung ikau dumah
ikau maisek aku ela ndai katahian
taharu melai fikiran

mangat aku dia 
bimbang dan ragu kepastian cinta
je nenga muh akang ku
je tau manampa ku bahagia

eweh katawae 
tege aral godaan janji setia 
tende hong benteng jalan
aku mikeh itah due tapisah

abang jd ije bulan ikau maatur jalanan
tulak bagawi basanan hndk mangumpul biaya
hapa itah badue ka palaminan

jatun kasa daha 
tarus ku manunggu
capat ndai gulung ikau dumah
ikau maisek aku ela ndai katahian
taharu melai fikiran

mangat aku dia 
bimbang dan ragu kepastian cinta
je nenga muh akang ku
je tau manampa ku bahagia

eweh katawae 
tege aral godaan janji setia 
tende hong benteng jalan
aku mikeh itah due tapisah
Lirik Biduan Karungut - Intan Aiswhara feat. Tria Ramayanti

Lirik Biduan Karungut - Intan Aiswhara feat. Tria Ramayanti


salam hasupa karungut nganderang 
hayak pahiau kacapi gandang
manggapai sewut sarita lampang
andau barasih bariwut tarang

pahiyau tandak suling lamiang
atei hadurut atei je sanang
bilang merdu suara manimang
itah hasupa hatatap pandang

ikey mancoba nganderang tingang
marak suara pahiau je sumbang
maja manyupa nyamah halisang
mundahan atei tau hanjak sanang

kahanjak atey tau mahibur
gandang ganderang pahiau tumbur
kilau sarita behas batawur
narenjet napitik injakah taratur

bawin kameluh biduan dayak 
lemu lembai lenge bagarak
maju mundur garak pahayak
baris sajajar taatur sarentak

tatu hyang je jaman huran
baya karungut akan kesenian
sampai wayah toh je masih gitan
akan paimbit ikey biduan

ikey biduan panyanyi daerah
handak ngarungut kesenian itah
sama mahaga nyeneh nampayah
adat budaya ela nihau lepah

rinting janji jadi rencana
ikey mencoba mahibur kula
tagabung melai studio maysheilla
ikei intehau handak mancoba

mimbit karungut versi modern
ela manderuh ela ngaraen
adat budaya segah badehen
kesenian budaya jtunti beken

hayak ikey biduan dayak taheta
itah hasupa bara ngaju ngawa
katekat atei niat mahaga
uka mamaju kesenian budaya

salamat hasundau kula jalahan
dengan panyanyi dayak biduan
ikei mncoba ngarungut mansanan
adat budaya tatap je gitan

amun jatun niat katika
eweh tinai maju bamala
ela manunggu je kareh jeha
keleh itah sama mncoba

nampeleng riwut tampuh nahalau
itah ngarungut manari manasai
bakas tabela ela tampalingau
akan pangingat harian andau

garing tarantang je turus lamiang
malaku manyampai je tandak timang
deder lagu malati kambang
malalus kahandak niat kanahuang

karungut jitoh je imbit ikey
hapa maimbit kasanang atei
ayo marapat je eweh bewei
uka tahibur penyang marawei

pahayak acara pesta kahanjak
mangaranuhing je tarung tandak
jadi rencana je bara sulak
kula pahari madu panulak

amun karungut jadi mahiau
pandumah pahari je bara kejau
kula biti lepah hasundau
manari mnasai ela je buhau

sampai toh helu tandak nganderang
permisi ikei handak halisang
harian hindai manyambung huang
mundahan sama baumur panjang

ikey badue halajur maucap 
pander sarita kalakuan sikap
sala kata laku ampun maap
mikeh talanjur sala & khilap

tikas toh helu itah hasupa
nantiring pander mangutak kata
ikei pangarungut masih naheta
awi je handak mahaga budaya

jitoh helu karungut tandak
hapa malalus ampi kahandak
bapander sopan je hayak bijak
salam bara ikey biduan dayak