Lirik Udah Laun Tua Betemu - Meredith B

Lirik Udah Laun Tua Betemu - Meredith B


tusah meh atiku ngira
nama penyadi tua ila
bepangan chukup pengerindu
jadi enda  tua bedau temu

ku nemu ati nuan bujang keran ke aku 
enti sari nadai bepeda baka ti setaun
bakani aku bekira suntuk penemu
enti maya tua begulai aku chukup rindu

giga meh nuan indu bukai
badu ingat ke aku ambai
minta ampun aku tu sulu
udah laun tua betemu

ku nemu ati nuan bujang keran ke aku 
enti sari nadai bepeda baka ti setaun
bakani aku bekira suntuk penemu
enti maya tua begulai aku chukup rindu

giga meh nuan indu bukai
badu ingat ke aku ambai
minta ampun aku tu sulu
udah laun tua betemu


Lirik Bisi Sempadan Antara Tua - Meredith B

Lirik Bisi Sempadan Antara Tua - Meredith B


berasi puang
sekumbang ti jauh nuan
sekumbang beserara
jarang amai bepeda

aku belelang
ke menoa malaya
nuan ti tinggal
lalu nadai temu berita

lelengau ati chukup lelengau
tua beserara ukai dikedeka

ibun enggau manah
iya ti dipilih sida
nyangka udah selatan
tua diatur petara

enggau sabak sintak
ati aku nerima
beterutu ai mata
naya ingat belama

aku nguji
ngubat ati telih bepedi
nyangka ila lusa
ulih suman ati

aku ngarap
ka nuan lantang belama
enda udah bisi sempadan
antara tua

simpan aja
kenang tua ti lama
ambu ka iya
pengingat manis tua aja

lelengau ati chukup lelengau
tua beserara ukai dikedeka

ibun enggau manah
iya ti dipilih sida
nyangka udah selatan
tua diatur petara

enggau sabak sintak
ati aku nerima
beterutu ai mata
naya ingat belama

aku nguji
ngubat ati telih bepedi
nyangka ila lusa
ulih suman ati

aku ngarap
ka nuan lantang belama
enda udah bisi sempadan
antara tua

simpan aja
kenang tua ti lama
ambu ka iya
pengingat manis tua aja
Lirik Ketegal Sida Tua Beserara - Meredith B

Lirik Ketegal Sida Tua Beserara - Meredith B


lemai ari di pala tangga
seilu - ilu asai ati ku
ngenang pekara antara tua
nadai pengujung enda betampung

asa ati dalam pengerindu
lebu ngapa nanggam semaya
janji ditela enda dituku
hari diletak enda diintu

ketegal iya tua belaya
ketegal sida tua beserara
dini ati sida enda kempang
dini mata sida enda meda

kempang ati sida bebali
sampai ati nyerara tua
tinggal meh aku seilu - ilu
nadai nuan ngerimbai agi

asa ati dalam pengerindu
lebu ngapa nanggam semaya
janji ditela enda dituku
hari diletak enda diintu