Lirik Sama Berami Gawai - Qumang Carol

Lirik Sama Berami Gawai - Qumang Carol

Lirik Sama Berami Gawai - Qumang Carol

uji padah kitai serumah
begulu ditu
sama datai duduk nyangah
sama gempuru

hari gawai duduk ba ruai
sama berami
utai empa sama mantai
ke pangan diri

lala lala sama gaga
rami maya hari gawai
aram betanda
bejalai niti ruai

lala lala sama gaga
rami maya hari gawai
aram betanda
bejoget ngelingi ranyai

jaga singkang maya betanda
anang nyual leka mata
angkat ke kaki jari entepa
tang jaga jaga