Lirik Ngalanglayung - Sule

Lirik Ngalanglayung - SuleHujan girimis

Merubut maseuhun damis
Reumbayna citangis
Sumegruk hate ngalengis
Seuseuiteun tanda hati

Sok sieun kawas nu eunggeus
Mitineung tibarang pangih
Ngan ukur mawa kasedih
Kuharianeun, anjeun dipisanding
Sanajan hate leutik mah teu mikeun
Nu akhima kabungah ganti ku bingung

Duh geuring nangtung ngalanglayung
Pileuleuyan buah hate
Kiwari geus teu malire
Ngan saukur ka kuring meumeuli hate
Horeng anjeun buktina midua hate

Pileuleuyan pileuleuyan
Kiwari sewang sewangan
Sugan tea anjeun teh seja miheman
Ayeuna mah ngan saukur penineungan

Kuharianeun, anjeun
Dipisanding deungeun
Sanajan hate leutik mah teu mikeun
Nu akhima kabungah ganti ku bingung

Duh geuring nangtung ngalanglayung
Pileuleuyan buah hate
Kiwari geus teu malire
Ngan saukur ka kuring meumeuli hate
Horeng anjeun buktina midua hate

Pileuleuyan pileuleuyan
Kiwari sewang sewangan
Sugan tea anjeun teh seja miheman
Ayeuna mah ngan saukur penineungan