Lirik Made Rai - Yan Mus

Lirik Made Rai - Yan Mus


made rai
ngude bengul matan madene
miriban beli
made suud ngeling sigsigan
mirib ade ape
dong orahang ken beli
beli misadye lakar meningehang

metunangan medemenan mule ke keto
di kengkene makurenan masi bise palas
de ento bes sebetange
de ento pengelingine
enu liyu ade bintang duur langite

jalanin dogen made hidup ma dene
soal jodoh sube ade ne nentuang
yen sube jodoh tusing je kal kije kije
astungkare pasti lakar metemu

luwungan jani papar masa de pane
suwud monto malu made maseselan
nunas ice majeng ring hyang widhi wase
astungkare made nemu rahayu

made rai suwud mento ngeling
pang sing ilang jegeg madene

metunangan medemenan mule ke keto
di kengkene makurenan masi bise palas
de ento bes sebetange
de ento pengelingine
enu liyu ade bintang duur langite

jalanin dogen made hidup ma dene
soal jodoh sube ade ne nentuang
yen sube jodoh tusing je kal kije kije
astungkare pasti lakar metemu

luwungan jani papar masa de pane
suwud monto malu made maseselan
nunas ice majeng ring hyang widhi wase
astungkare made nemu rahayu

made rai suwud mento ngeling
pang sing ilang jegeg madene
Lirik Sekadi I Bikul - Yan Mus

Lirik Sekadi I Bikul - Yan Mus


Sekadi I bikul pejalan beli
Cerarat cerurut sebilang wai
Ngalih pengupe jiwe
Ngalih isin basang
Anggo nyambung hidup se wai wai
Keto masih baang pianak lan kurenan

Megedi semengan mulih ne peteng
Di kengkene bise ngelembur
Keto tiang ngalih gae
Apang ngidang sewai
Bungut paon tetep mekudus
Keto masih ngidupin keluarge

Nanging tiang tusing mengeluh
Nyalanin hidup buke ne jani
Tiang state tetep bersyukur
Antuk paswecan ide hyang widi

Hidup sube ade ne ngatur
Sekadi rodan pedati
Kadang beten kadang beduwur
Ento sube ade ne nentuang

Nanging tetep meusahe
Astungkare polih rejeki

Megedi semengan mulih ne peteng
Di kengkene bise ngelembur
Keto tiang ngalih gae
Apang ngidang sewai
Bungut paon tetep mekudus
Keto masih ngidupin keluarge

Nanging tiang tusing mengeluh
Nyalanin hidup buke ne jani
Tiang state tetep bersyukur
Antuk paswecan ide hyang widi

Hidup sube ade ne ngatur
Sekadi rodan pedati
Kadang beten kadang beduwur
Ento sube ade ne nentuang

Nanging tetep meusahe
Astungkare polih rejeki