Lirik Ho Do Di Rohakki - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey

Lirik Ho Do Di Rohakki - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey


holong dibagasan rohakkon
marningot ho ito haholonganku
marnida bohimi da hasian ia rohakku
lao mambahen sonang rohami

tung huida bohim da hasian
tung malungun masihol mamikkiri ho
sai marsiurupan hita nadua
tung matua pe au loja pamatangmu
mandalani akka padanta naung tapuduni

holan ho do di rohakki
sai holan ho do di nipikki
tibu pe au mangalap ho ito hasian
tikkos do hudokkon tu ho haholongan

tiop ma au las haol ma dagingkon
unang be ho mago sian lambungku


Lirik Pos Ni Rohakki - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey

Lirik Pos Ni Rohakki - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey


tarlungun au marningot sude na
dibahen ho tu au sahat tu saonari
di sude naung tadalani di akka na denggan
sai ingot ma i sude da hasian

mauliate tu sude na dibahen ho
nang di padan naung tapuduni ito
ngapos be rohakki manjaloi sude
sai horas ma di au manang di ho

apa kau masih ingat saat awali cerita
berdua bersama dan memulai sebuah kisah
denggan di dokhon ho da hata-hata i
gomos do hu tiop di sasude padanta i

tak terbesit di benak ini yang engkau pilih
mengakhiri cerita enggan kau untuk perduli
dan aku habis kata jujur aku tak bisa
tuk lupakan semua meski kau pilih bersamanya

dang targabusi au holong ni rohakki
sahat di nipikki sai tong huida bohimi
aku terbujur kaku aku masih tak mampu
tak bisa paksakan kau telah memilih jalanmu

tersudut dalam pilihan tak bisa kutentukan
jujur terlalu sulit namun aku harus paksakan
dalam doa kubalut kelak kau kan temukan
dan ikhlas mengiringi semoga bahagia nantinya

dang boi tarlupahon pambahenanmi ale ito
sude denggan dipasahat ho ale hasian
dohot tangiang pa las roha dingoluntaon
rap martangiang asa diramotima


Lirik Damang Dainang - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey

Lirik Damang Dainang - Siantar Rap Foundation feat. Dhea Vacarey


borngini sai tarlungun do au
marningot hata podami amang
tangiang sian ho pagogohon dagingku
sude dibahen ho tu gellengmon

damang nang dainang pargogo dingolukku
sai ganjang ma umurmu nang hami sude gellengmon
las ni roha ma na sai ro mangingani ngolummi
paima sahat hu bahen sonang rohami

di ari-arikki sai tangiangkon au
dingolu-ngolu i tu podami sai ingot au
tu dalan na denggan di togu-togu au
dilehon do denggan ture sude do na di au

holong ni dainang umbagas sian laut i
timbo do goarmi amang hujunjung goarmi
ramoti asa denggan jala tangiangkon au
damang dohot dainang sai pargogoi ma au

sabur do mudarmi lao paborhaton au
marniang dagingmi asa na rikkot ro di au
semua yang engkau beri itu tak kan terganti
tiap pesan yang kau sematkan diingat sampai nanti

sonang ma sasude nang ganjang ma umurmi
asa marlas ni roha manjalahi ngolui
pargogoi ma hami dibagas tangiangmi
jala boi au mardalan dohot sude na podami

tung hansit pe dagingmi amang
loja nang pamatangmu inang
sude dibahen ho marningot anakmon
diula ho na denggan di jolo ni hami akka ianakkonmon


Lirik Asa Gabe - Siantar Rap Foundation feat. Diknal

Lirik Asa Gabe - Siantar Rap Foundation feat. Diknal


ai nungga jumppang inang da 
napinarsitta ni roha asa gabe  he..i..ee
ai nungga jumpang among da 
boru ni raja do ninna asa gabe he..i..ee

sai tangianghon inang da 
asa hu boan among da 
sai tangianghon inong da asa gabe 

ai sian toba inang da sian bona ni pinasa 
asa gabe he..i..ee e..i..e
da nungga hot da among da naeng gabe rokkap ni roha 
asa gabe he..i..ee e..i..e

sai tangianghon inang da 
asa hu boan among da 
sai tangianghon inong da asa gabe

ai tung pasahat inang da 
asa gabe he..i..ee e..i..e..
ai tung hatahon among da 
asa gabe he..i..ee e..i..e..
sai tangianghon inong da asa gabe
Lirik Among - Siantar Rap Foundation feat. Wahyu Sibuea

Lirik Among - Siantar Rap Foundation feat. Wahyu Sibuea


ai hodo pargogo di hami among
mangajar ajari sandok ngolu on
napatuduhon akka na sittong
napaturehon hami gelleng mon

ai huboan goarmi among 
nalao manjalahi sude dalan on 
sai namartua sude poda mi among 
sai hipasma sude pinoppar mon

tiur do toktong dalan dalan ni sude hami anakhon mon 
alani tangiangmu do raphon dohot poda nauli sian ho 

ai hodo pargogo di hami among
mangajar ajari sandok ngolu on
napatuduhon akka na sittong
napaturehon hami gelleng mon

ai huboan goarmi among 
nalao manjalahi sude dalan on 
sai namartua sude poda mi among 
sai hipasma sude pinoppar mon
Lirik Pege Sangkarimpang - Siantar Rap Foundation

Lirik Pege Sangkarimpang - Siantar Rap Foundation


pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula

pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula

batak punya dalihan na tolu
somba hula hula elek marboru
ketiga manat mardongan tubu
perlu kau ingat satu satu

manat unang tartuk tuk
dadap unang tarrobung
kalau masuk ingat mengetuk
hati hati agar tak tersandung

pantun hangoluan
unang sombong tois hamagoan
perlu sopan untuk bertahan
salah partuturan bikin kesulitan

unang maila marsiajar 
kaum muda jangan menghindar 
poda partuturan ma bege 
umpasa umpama ma 

pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula

sada hata gabe sega
boi hansit roha
bereng akka dongan
asa dang sala partuturan

ido na gabe ingkon tajaga
tiop ma torus sahat di ro matua
na pantun tu jolma
ido halak na martua

sai sintong ma ale dongan
unang gaba hita dalle di dok lae
hape dongan tubu tahe

hatahon ma na denggan
bereng ma partuturan
asa gabe sintong dibege akka dongan

pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula

ikkon tajaga luhut sasude na
asa hot di roha sai denggan tuatna
di hita sahat tu matua

hita akka jolma na marsada na mamboan sada hata sian
tona ni ompunta sahat ro di na matua
ikkon sangap ulaonta na mambahen partuturan gabe arta ni
ngolunta dohot sude pinomparta

pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula

pege pege pege sangkarimpang
hunik sahadang hadang denggan marsijalangan
nanget nanget molo naeng lao manggora
unang marada sala atik tung sura hula hula