Lirik Pinataam Ku - Norzizi Safira

Lirik Pinataam Ku - Norzizi Safira

Lirik Pinataam Ku - Norzizi Safira


oilaan ku tupus nuh
natagak nodi id tanga ralan
au kopiiso
ralan ie pokionuon toh

kasala oku nangku
tu aiso boros do minogidu koh
insasamadan
ku ti lisih ginawo ku

norualan
araatan
soira kohondam ku ie laid
boros nuh doho
oudut pama ie

pinataam ku iti tupus ku
id tanga do rahat
miampai romou tihadku
pinataam ku ngawai boros nuh
om ngawi upusku
id saralom do bawang

pinotutud ku ngawi agabku
kopiiso diya
araat koposion ku
mantad di gulu
gisom baino
langadon kasari diya

norualan
araatan
soira kohondam ku ie laid
boros nuh doho
oudut pama ie

insasamadan
ku ti ginawo
sundung oinggorit torimoonku
insan tadau
karati koh

pinataam ku iti tupus ku
pinataam ku iti tupus ku
id tanga do rahat
miampai romou tihadku
pinataam ku ngawai boros nuh
om ngawi upusku
id saralom do bawang

pinotutud ku ngawi agabku
kopiiso diya
araat koposion ku
mantad di gulu
gisom baino
langadon kasari diya