Lirik Iluh Sekar - Widi Widiana

Lirik Iluh Sekar - Widi Widiana

Lirik Iluh Sekar - Widi Widiana


yen umpami i luh sekar nedeng mekar
tegeh ngolet di muncuk i luh manongos
mebo miyik ngelikub ngebekin jagad
ngawe linglung liu anake ngedotang

i kekupu, i tawon, i temlilingan
pada egar makeber saling langkungin
paseliwer pada menyumbungin raga
tau teken awak ngelah kampid linggah

beli lacur yening menek sing nyidayang
budi ngangget joan beline kejokan
yen makeber beli tuwara ngelah kampid

peteng lemah beli inget teken adi
busan-busan merawat-rawat di mata
dong tulungin endepang ja ragan adi
apang sida beli ngetus tur nyumpangin

beli sadya mengayahin hidup mati
yening panes beli nyadya manedungin
yening dingin beli nyadya menyaputin
urip beli tuah adi ne kuasa

beli lacur yening menek sing nyidayang
budi ngangget joan beline kejokan
yen makeber beli tuwara ngelah kampid