Lirik Andor Hadukka - D'Win Voice

Lirik Andor Hadukka - D'Win Voice

Lirik Andor Hadukka - D'Win Voice


tangan do botohon ito, ujung na jari-jari
jonjong au dison ito, jumolo marsattabi
sai jolo ni nang-nang ito, dung i asa ni nung-nung
sise mula uhum ito, sukkun mula hata

dangka ni bulu duri ito, hait marsijaotan
hataku na parpudi ito, dengan do i alusan
baris-baris ni gaja ito, di rura pangaloan
molo boru ni raja ito, denggan do i todoan

andor hadukka ma ito, togu ni lombu
songon napuran ito, di pinggan pasu
ai molo olo do ho da ito
denggan pasahat holongmu tu au