Lirik Setengah Buduh - Yan Srikandi

Lirik Setengah Buduh - Yan Srikandi

Lirik Setengah Buduh - Yan Srikandi


nden malu ray peni ngortang suwargan
nden malu bli widi ngadgadang empugan
jaman edan liu nak kedewan dewan
di kemulan engsap limane nyakupang

ne sugih pang edot maan suwargan
ne lacuran tusing enyak ketinggalan
tutur ngacuh care nak setengah buduh
gelar gelur buka anak kerangsukan

suwargan konden karwan tongos nak duwuran
neraka konden karwan tongos nak betenan
sakewale yen dot tongos ne luwungan
paling melah laksanane benehang

suwargan konden karwan tongos ne sugihan
neraka konden karwan tongos ne lacuran
sujatine ento tuwah gegambaran
jele melah tetap karma ne nentuang

ne sugih pang edot maan suwargan
ne lacuran tusing enyak ketinggalan
tutur ngacuh care nak setengah buduh
gelar gelur buka anak kerangsukan

suwargan konden karwan tongos nak duwuran
neraka konden karwan tongos nak betenan
sakewale yen dot tongos ne luwungan
paling melah laksanane benehang

suwargan konden karwan tongos ne sugihan
neraka konden karwan tongos ne lacuran
sujatine ento tuwah gegambaran
jele melah tetap karma ne nentuang
jele melah tetap karma ne nentuang