Lirik Pasrah Tapi Sing Nyerah - Ray Peni

Lirik Pasrah Tapi Sing Nyerah - Ray Peni

Lirik Pasrah Tapi Sing Nyerah - Ray Peni


rase sing megune
beli dadi nak muani
anggon iluh kurenan
jani sube sing megae

rase sing ngelah harga diri
beli nyakit hati
dadi kepala keluarga
jani sube phk
gara-gara pandemi
ekonomine mati
nyumunin medagang nasi
nak mebelanje sepi

mekite gantung diri
nanging bli takut maan nerake
atman bli ne kelunte-lunte
sawireh bli mati
ngulah pati
aget iluh nu tetep satya
nuturi beli ngemang semangat

de nyemak gae boye-boye bli
nak mekejang ajak keweh
lan tetep ngrastiti
widhine sing je sirep
astungkare polih rejeki bli

diastun abedik aksamayang
dini irage melajah mulat sarire
suwud monto bli meseselan

dadi gen pasrah
nanging de kanti menyerah
seenune meangkiyan
jalan jengahang bayune
elek atine ngaku kesatrie bali
nanging ngibarang bendere putih

de nyemak gae boye-boye bli
nak mekejang ajak keweh
lan tetep ngrastiti
widhine sing je sirep
astungkare polih rejeki bli

diastun abedik aksamayang
dini irage melajah mulat sarire
suwud monto bli meseselan

dadi gen pasrah
nanging de kanti menyerah
seenune meangkiyan
jalan jengahang bayune
elek atine ngaku kesatrie bali
nanging ngibarang bendere putih

dadi gen pasrah
nanging de kanti menyerah
seenune meangkiyan
jalan jengahang bayune
elek atine ngaku kesatrie bali
nanging ngibarang bendere putih

de nyemak gae boye-boye bli
nak mekejang ajak keweh
lan tetep ngrastiti
widhine sing je sirep
astungkare polih rejeki

lan tetep ngrastiti
widhine sing je sirep
astungkare polih rejeki