Lirik Kapten Oleng - Ray Peni

Lirik Kapten Oleng - Ray Peni

Lirik Kapten Oleng - Ray Peni

ulian merase paling kuat
darah muda nak mule ke keto
sube oleng minum tuak
jeg memakse groang - goreng
negakin motor
nganteg dipengkolan
sing tepuk kuluk nyebrang
to bakat tampligin
glalang gliling babak belur

ulian merase paling ganteng
darah muda nak kule ke keto
sube oleng minum tuak
jeg mekmakse janjian ketemuan
nganteg di lokasi kaden nek saje jegeg
jeg care kuntilanak
ternyata bencong di bung tomo

ulian merase paling sugih
darah muda nak mule keketo
sube oleng minum tuak
satuane mekejang hayalan
ngelah kene ngelah keto
taen dadi kene dadi keto
disubane sadar
cedok belah jumah sing ngelah
sampunang menggah piduka
niki gending tuah anggen megonjakan
ngilangang inguh bayune
sube atiban idupe sing karuan - karuan
megae serabutan sing ngidang mayah kreditan
ngilangang otake setress
sinampurayang tiang metuakan kanti oleng
he kaptene oleng
he srandang srendeng
he kaptene oleng
penumpange srandang srendeng

ulian merase paling sugih
darah muda nak mule keketo
sube oleng minum tuak
satuane mekejang hayalan
ngelah kene ngelah keto
taen dadi kene dadi keto
disubane sadar
cedok belah jumah sing ngelah
sampunang menggah piduka
niki gending tuah anggen megonjakan
ngilangang inguh bayune
sube atiban idupe sing karuan - karuan
megae serabutan sing ngidang mayah kreditan
ngilangang otake setress
sinampurayang tiang metuakan kanti oleng
he kapten oleng
he serandang serendeng
he kaptene oleng
punampange serandang serendeng