Lirik AA Raka Sidan - Uyak Utang

Lirik AA Raka Sidan - Uyak Utang

Lirik AA Raka Sidan - Uyak Utang

jaman jani jaman liu ngelah hutang
ape kaden lakar anggo tiang nguliang
mobile kegadeang sertifikat tanahe di bank
kayang jani tonden ngidaang ngelunasang

pusing tiang yen terus bakat kenehang
kanggoang jani gendang gending anggon ngengsapang
nyelimurang keneh uyang
uyang tusing ngidang mayah utang
ngemasin peninggalane keweh mulesang

napike idedane titiang wenten pateh care titiang
kemu mai pengeng uber utang
lagas nyilihne tusing ngitungang
ape kel anggo nguliang

hidupe jani tanbine ilayang layang
ane menek bes baatan benang
angin kuangan keweh menekang
taline nyangket milehan

nasib nasib nasib nasib tiang
ane jani uyak utang
nasib nasib nasib nasib tiang
ane jani lebian utang

pusing tiang yen terus bakat kenehang
kanggoang jani gendang gending anggon ngengsapang
nyelimurang keneh uyang
uyang tusing ngidang mayah utang
ngemasin peninggalane keweh mulesang

napike idedane titiang wenten pateh care titiang
kemu mai pengeng uber utang
lagas nyilihne tusing ngitungang
ape kel anggo nguliang

hidupe jani tanbine ilayang layang
ane menek bes baatan benang
angin kuangan keweh menekang
taline nyangket milehan

nasib nasib ye ilayang layang
menek bes baatan benang
nasib nasib ye ilayang layang
taline nyangket milehan

nasib nasib nasib nasib tiang
ane jani uyak utang
nasib nasib nasib nasib tiang
ane jani lebian utang