Lirik Cameh Bungo Ka Hilang - Rambun Pamenan feat. Ovhi Firsty

Lirik Cameh Bungo Ka Hilang - Rambun Pamenan feat. Ovhi Firsty

Lirik Cameh Bungo Ka Hilang - Rambun Pamenan feat. Ovhi Firsty


guruah tando ka hujan
(guruh tandanya akan hujan)
awan bararak patah
(awan beriringan)
adiak tolong katokan jo sia adiak ka patang
(adik tolong katakan dengan siapa tadi sore)
angek dingin rasonyo badan cimburu ka adiak sayang
(panas dingin rasanya badan cemburu ke adik sayang)

bungo di dalam taman
(bunga di dalam taman)
mananti datangnyo kumbang
(menanti datangnya kumbang)
uda nan denai nantikan
(uda yang aku tunggu)
usah ragu jo bimbang
(jangan ragu dan bimbang)
denai hanyo bakawan tak labiah dan tak kurang
(aku hanya berteman tidak lebuh dan tidak kurang)

takuik denai diak diambik urang
(takut aku adik diambil orang)
kumbang nan datang indak di undang
(kumbang yang datang tidak di undang)

usah lah cameh oii uda sayang
(jangan lah cemas oii uda sayang)
walau baribu kumbang nan datang
(walay beribu kumbang yang datang)
indak ka tapadayo dek manihnyo bahaso
(tidak akan terpedaya manihnya bahasa)
bakawan denai jo urang cinto ka uda surang
(berteman aku dengan orang cinta hanya ke uda)

dipacik janji jo kato
(dipegang janji dengan kata)
basamo saliang manjago
(bersama saling menjaga)
picayo denai picayo dek kito saliang cinto
(percaya aku percaya karena saling cinta)