Lirik Bandung - Yura Yunita

Lirik Bandung - Yura Yunita

Lirik Bandung - Yura Yunita


sajauh ning panginditian
satebih hing lelengkahan
heup dimana diri miara
mulang tetep ka salira

dina teuteup unggal juru
aya carita nu nyentug kalbu
kagagas kabayang-bayang 
saban wayah mawa tenang

ku endahna
ku asihna
nu mitetep matri dina ati
matak betah tumaninah
nu dijungjung
dipiluhung
lembur tempatna indung nukandung
salira teh bandung

ningnang ningneung rerendengan
cumarita pacantel rasa
huhujanan paduduaan
duuuh urang micinta

ku endahna
ku asihna
nu mitetep matri dina ati
matak betah tumaninah 
nu dijungjung
dipiluhung
lembur tempatna indung nukandung
salira teh bandung

nang ning ning nang