Lirik Miagal Dika - Asong

Lirik Miagal Dika - Asong

 


Okon asanang montok doho
Mamarati dino korohian nu
Oilaan ku opodi kopigis do ginawo
Umbalan ku mupus koginawaan ku

Opurimanan onsub oku
Sumili okon ko tinan ku
Oilaan ku osusa umbalan ku mamagampot
Nung iri noh angkab dino ginawo nu

Sundung poh oilaan ku osusa
Umbalan ku sumoborong dilo rahat
Patatapon ku id suang ginawo ku
Ika noh koupusan ku'd sogigisom

Sundung poh ogumu koinggoritan
Aratu tumungag om mingkakat oku
Iti noh igitan ku id ginawo
Romito noh daa tupus ku do insan tadau
Oi koupusanku ....


Komenlah dengan berhemah